מדיניות הפרטיות שלנו

אנחנו לא מקבלים לידינו את תוכן התבניות או ההודעות עצמן שנשלחות בזמן השימוש באפליקציה., למעשה – אנחנו רק מקבלים מידע על כמות השימוש של כל משתמש ואת הפרטים האישיים המעטים שהוא מזין בכניסה.

אנחנו משתמשים ביומן השיחות רק כדי להציג למשתמש את השיחות האחרונות שבוצעו כדי לבחור מספר טלפון לשליחה בצורה נוחה, ואנחנו לא שומרים את יומן השיחות על השרתים שלנו או בכל מקור חיצוני אחר.